ekzen.net

Komiserlik sınavı Ceza Muhakemesi Hukuku Konuları

02.06.2022
143

2022 yılı içerisinde yapılacak olan komiser yardımcılığı yazılı sınavının %10’luk kısmı Ceza Muhakemesi Hukuku konusundan çıkmaktadır.

Komiser yardımcılığı yazılı sınavında konu dağılımı ;

a) Polis meslek mevzuatı %30,

b) Ceza muhakemesi hukuku %10

c) Ceza hukuku %10,

ç) Anayasa hukuku %10,

d) İdare hukuku %10,

e) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10,

f) İnsan hakları %10,

g) Genel kültür %10

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KONULARI

1-CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

2- CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

3- CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN ORTAK TERİMLERİ

 • Şüpheli
 • Sanık
 • Müdafi ve Vekil
 • Soruşturma ve Kovuşturma
 • İfade Alma ve Sorgu
 • Malen Sorumlu
 • Suçüstü ve Toplu Suç
 • Disiplin Hapsi

4-CEZA MUHAKEMESİ SÜRECİNE KISA BİR BAKIŞ

5-CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU VE KIYAS

6-CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI

 • Zaman Bakımından Uygulama
 • Yer Bakımından Uygulama
 • Kişi Bakımından Uygulama

7-CEZA MUHAKEMESİ ŞARTLARI

A- Genel olarak

B- Ceza Muhakemesi Şartlarının Sonuçları

C- Bazı Ceza Muhakemesi Şartları

 • Şikâyet
 • Talep
 • Müracaat
 • İzin
 • Dokunulmazlığın Bulunmaması
 • Türkiye’de Bulunma
 • Kesin Hüküm Bulunmaması
 • Aynı Davaya Bakılmakta Olmaması
 • Sanığın Hazır Bulunması

8-CEZA MUHAKEMESİ MAKAMLARI VE SÜJELERİ

A- Genel Olarak

B- Yargılama Makamını İşgal Eden Süje Olarak Hâkim

 • Hâkimin Nitelikleri
 • Hâkimin Yetkileri

1-Madde Bakımından Yetki (Görev)

2-Yer Bakımından Yetki

B- İddia Makamı

 • Genel Olarak
 • Cumhuriyet Savcısı
 • -Başsavcı tarafından verilen görevleri yerine getirmek
 • -Soruşturma görevi:
 • -Kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermek
 • -Kamu davası açma görevi
 • -Açılmış olan kamu davasını yürütme görevi
 • -Koruma tedbirlerine başvurma görevi
 • -Kanun yollarına başvurmak
 • -Cezaların İnfazı görevi

3- Sulh Ceza Hâkimi

4- Mağdur- Suçtan Zarar Gören

C-Savunma Makamı

1-Şüpheli ve Sanık

2-Müdafi

4- KORUMA TEDBİRLERİ

A- Genel Olarak

B- Koruma Tedbirlerinin Çeşitleri

1- Yakalama

2- Gözaltı

3- Tutuklama

 • Genel Olarak
 • Tutuklama Yasağı
 • Tutuklama Kararı
 • Tutukluluk Süreleri

4-Adli Kontrol

5- Arama

6- El Koyma

7- Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

8- Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi

9- Teknik Araçlarla İzleme

KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT

CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT ARAÇLARI: DELİLLER

A-Ceza Muhakemesinde İspat

B- Delillerin Ortak Özellikleri

C- Delil Çeşitleri

1-Tanık Beyanı

2- Belge Delilleri

3- Belirtiler

D- Delillerin Toplanması

E- Delillerin Değerlendirilmesi

KOVUŞTURMA EVRESİ

A- Genel Olarak

B- Duruşma Hazırlığı

C- Duruşma Aşaması

D- Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm

1- Mahkemenin Müzakere ve Oylama Yapması

2- Hükmün Açıklanması :

Hüküm Çeşitleri
CMK’nın 223. maddesinde;

 • Beraat kararı (CMK m. 223/2)
 • Ceza verilmesine yer olmadığı kararı (CMK m. 223/3-4)
 • Mahkûmiyet kararı (CMK m. 223/5)
 • Güvenlik Tedbirlerine hükmetme (CMK m. 223/6)
 • Davanın reddi kararı (CMK m. 223/7)
 • Davanın düşmesi kararı (CMK m. 223/8),
  verilebilecek hüküm çeşitleri olarak düzenlenmiştir.

KANUN YOLLARI

A-Kanun Yollarına Başvurma Yetkisi

B-Kanun Yolu Başvurusundan Vazgeçilmesi

C-Kanun Yolu Çeşitleri

1- Olağan Kanun Yolları

 • İtiraz
 • İstinaf
 • Temyiz

2- Olağanüstü Kanun Yolları

 • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı
 • Kanun Yararına Bozma
 • Yargılamanın Yenilenmesi