EkzeN

Komiserlik Sınavı Polis mevzuatı Konuları 2022

02.06.2022
604
Komiserlik Sınavı Polis mevzuatı Konuları 2022

Komiser yardımcılığı yazılı sınavında konu dağılımı ;

a) Polis meslek mevzuatı %30,

b) Ceza muhakemesi hukuku %10

c) Ceza hukuku %10,

ç) Anayasa hukuku %10,

d) İdare hukuku %10,

e) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10,

f) İnsan hakları %10,

g) Genel kültür %10

POLİS MESLEK MEVZUATI İÇERİSİSİNDE HANGİ KONULAR YER ALIR ?

 • TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
 • TÜRK CEZA KANUNU
 • KABAHATLER KANUNU
 • CEZA MUHAKEMESİ KANUNU
 • EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN TÜZÜĞÜ
 • TERÖRLE MÜCADELE KANUNU
 • ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
  TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU
 • ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN
  EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU
 • POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNU
 • SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
 • KİMLİK BELİRLEME KANUNU
 • ÇOCUK KORUMA KANUNU
 • AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE
  DAİR KANUN
 • YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ
 • MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLERİNİN YARGILANMASI
  HAKKINDA KANUN
 • ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ
 • ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ
 • ÇOCUK KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USÛL VE
  ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 • RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE
  ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 • EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE
  YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
 • POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 • KOLLUK ETİK İLKELERİ
 • POLİS AKADEMİSİ YÖNETİM BİRİMLERİ KURULUŞ,
  GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 • POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI POLİS AMİRLERİ EĞİTİM MERKEZİ
  MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 • EMNİYET TEŞKİLATI SAĞLIK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.