ekzen.net

Komiserlik Sınavı Anayasa Hukuku Konuları2

02.06.2022
154

Komiser yardımcılığı yazılı sınavında konu dağılımı ;

a) Polis meslek mevzuatı %30,

b) Ceza muhakemesi hukuku %10

c) Ceza hukuku %10,

ç) Anayasa hukuku %10,

d) İdare hukuku %10,

e) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10,

f) İnsan hakları %10,

g) Genel kültür %10

Anayasa Yargısı

A. Anayasa Yargısı Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
B. Anayasa Yargısı Modelleri
C. Anayasa Yargısında Denetim Yolları
D. Anayasa Yargısında Denetimin Zamanı, Kapsamı ve Sonuçları

Kuvvetler Ayrılığı Anlayışına Göre Hükûmet Sistemleri

  A. Genel Olarak Hükûmet Sistemleri

  B. Hükûmet Sistemi Tartışmaları

Genel Olarak Hükûmet Sistemleri

  1. Genel Olarak Kuvvetler Ayrılığı İlkesi

  2. Kuvvetler Ayrılığına Göre Hükûmet Sistemleri

Kuvvetler Ayrılığına Göre Hükûmet Sistemleri

  a. Kuvvetler Birliğine Dayalı Hükûmet Sistemleri

  b. Kuvvetler Ayrılığına Dayanan Hükûmet     Sistemleri

Kuvvetler Ayrılığına Dayanan Hükûmet Sistemleri  

  i. Klasik Ayrım

  ii. Yeni Bazı Ayrımlar

  iii. Matthew Soberg Shugart ve John M. Carey’in    Ayrımı

Devlet Biçimleri
 
A. Devlet İktidarının Kaynağına Göre Devlet   Biçimleri
  B. Devlet İktidarının Yapısına Göre Devlet   Biçimleri: Dikey Kuvvetler Ayrılığı

Devlet İktidarının Kaynağına Göre Devlet Biçimleri
  1. Monarşi
    a. Mutlak Monarşi
    b. Meşruti Monarşi
  2. Cumhuriyet
  a. Dar Anlamda Cumhuriyet
  b. Geniş Anlamda Cumhuriyet

Devlet İktidarının Yapısına Göre Devlet Biçimleri:     Dikey Kuvvetler Ayrılığı
  1. Basit (Tek Yapılı) Devlet
  2. Karma Yapılı Devletler
  3. Bazı Yeni Eğilimler

. Hukuk Devleti

  A. Hukuk Devleti Kavramı

  B. Hukuk Devleti Konusundaki Yaklaşımlar

  C. Hukuk Devletinin Gereklerine Genel Bakış

Siyasal Sistemler (1/2)  A. Siyasal Sistem Kavramı ve Genel Olarak Siyasal   Sistemlerin Tasnifi Sorunu
  B. Bazı Klasik Ayrımlar
  C. Siyasal Katılma ve Siyasal Çoğulculuk

Siyasal Sistemler (2/2)

  D. Demokrasi

  E. Otoriter Sistem

  F. Totaliter Sistem

  G. Seçimsel Demokrasiler ve Seçimsel Otoriter Sistemler

Demokrasi
 
1. Demokrasi Kavramı ve Demokrasi Anlayışları
  2. Demokrasiyi Gerçekleştirme Yolları
  3. Demokrasinin Şartları
  4. Seçim
  5. Siyasal Partiler
  6. Mücadeleci Demokrasi Anlayışı

Seçim
  a. Seçme Hakkının İlkeleri
  b. Çok Partili Siyasal Yaşam