ekzen.net

Komiserlik sınavı Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi Konuları

10.06.2022
182

Meslekte kariyer hedefi olan Polis memurları melekte yükselmek için komiser yardımcılığı sınavına girerler.

Komiser yardımcılığı yazılı sınavında konu dağılımı ;

a) Polis meslek mevzuatı %30,

b) Ceza muhakemesi hukuku %10

c) Ceza hukuku %10,

ç) Anayasa hukuku %10,

d) İdare hukuku %10,

e) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10,

f) İnsan hakları %10,

g) Genel kültür %10

Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi Konuları Nelerdir?

Atatürk İlkeleri Nelerdir?

İlkeler ilk olarak Cumhuriyet Halk Fırkası ilkeleri olarak ortaya çıkmıştır. 1937 yılında çıkarılan kanunla Türk Milletine mal edilmiştir. Atatürk ilkelerinin anlamı, Çağdaş Türkiye fikri, milletin egemenliği ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’dir.

Temel Atatürk İlkeleri Nelerdir?

 • Milliyetçilik
 • Cumhuriyetçilik
 • Halkçılık
 • Devletçilik
 • Laiklik
 • İnkılapçılık

Bütünleyici Atatürk İlkeleri Nelerdir?

 • Akılcılık
 • Çağdaşlık
 • Ulusal birlik
 • Ulusal bağımsızlık
 • Ulusal egemenlik

İnkılap Nedir? İnkılap Tarihi

İnkilap Nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan İnkilap , Toplumun yapısını ve düzenini daha iyi bir duruma getirmek için devlet eliyle yapılan köklü değişiklik , reform ,devrim olarak tanımlanabilir.

Mustafa Kemal Atatürk Türk İnkılabını şu güzel sözlerle ifade etmiştir: ”Uçurumun kenarında yıkık bir ülke Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar,Yıllarca süren savaş… Ondan sonra, içerde ve dışarıda saygı ile tanınan yeni toplum, yeni devlet ve bunları başarmak için aralıksız inkılaplar İşte Türk umumi inkılabının kısa bir ifadesi.

Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi Konuları Nelerdir?

-20. yüzyılda Osmanlı devleti

-Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı

– birinci Dünya Savaşı 1914-1918

-İstanbul’un işgali

– kurtuluş Savaşı 1919-1922

– Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı 1919

– kongre ve genelgeler 1919

 • Havza genelgesi
 • Amasya genelgesi
 • Erzurum kongresi
 • Sivas kongresi
 • Amasya görüşmeleri
 • Alaşehir kongresi
 • Balıkesir kongresi

-Son Osmanlı Mebusanı

– Meclisi Misak-ı Millii’nin ilanı

-İstanbul’un işgali

-TBMM’nin açılışı 1920

-Ayaklanmalar
-İstiklal mahkemeleri

-Sevir barış anlaşması

-Kurtuluş Savaşı

 • Kuvay-i Milliye’nin kurulması
 • Düzenli Ordu’nun kurulması
 • Doğu cephesi Savaşları
 • Güney cephesi Savaşları
 • Batı cephesi Savaşları
 • Birinci İnönü Savaşı
 • İstiklal marşının kabulü
 • ikinci İnönü Savaşı
 • Kütahya Eskişehir Savaşı
 • Sakarya meydan Savaşı
 • Büyük Taarruz
 • Dumlupınar meydan Savaşı
 • Saltanatın kaldırılması 1922

-Türkiye cumhuriyeti devleti dönemi 1923

 • Cumhuriyet dönemi anlaşmalar
 • Atatürkçülük
 • Atatürk ilkeleri

-Atatürk döneminde yapılan inkılaplar

 • Cumhuriyet’in ilanı
 • Halifeliğin kaldırılması
 • Siyasi alanda yapılan inkılaplar
 • Hukuk alanında yapılan inkılaplar
 • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar
 • Toplumsal alanda yapılan inkılaplar
 • Ekonomik alanda yapılan inkılaplar
 • Sağlık alanında yapılan inkılaplar
 • Atatürk dönemi Türk dış politikası
 • Atatürk sonrası Türkiye