EkzeN

Küresel Isınmada Beşeri Etkiler ve Çevre Etkileri

17.06.2022
421
Küresel Isınmada Beşeri Etkiler ve Çevre Etkileri

Küresel ısınmaya atmosferde artan sera gazlarını neden olduğu düşünülmektedir.

Sanayide yaşanan devrimden günümüze kadar çok yüksek miktarda karbona sahip yakıtların, şehir ve sanayilerde kullanılması sonucu yeryüzünde ve alt troposferde sıcaklıkların çok artmasına küresel ısınma denir.

Yapılan ölçümler ve geçmişe dönük çalışmalar donucu Dünya’nın ortalama sıcaklığının artma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Dünya’nın ortalama sıcaklığının 1906-20225 yılları arasında yaklaşık 0,74 santigrat derece arttığı görülüyor. Sıcaklık artışları giderek hızlanıyor. 1880-2011 yılları arasından sıcak yılların 2001-2011 tarihleri arası yaşandı.
1979’dan beri yapılan araştırmaların her on yılda bir karaların sıcaklığı ortalama 0,23 santigrat derece denizlerde ise ortalama 0,13 santigrat derece arttığını gösteriyor.

İklim değişikliğinin en önemli sonuçlarından bazıları sel, fırtına gibi doğa olaylarının artmasına ve okyanusların asitlik derecesinin değişmesine de neden olmaktadır.

Sera gazlarının atmosferde kontrolsüz bir şekilde artması sebebiyle daha fazla oranda güneş ışını sera gazlarıyla tutularak yeryüzünün ısınmasını sağlıyor. Sera etkisinin artması küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden oluyor. Küresel ısınma sebebiyle buzullar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor yeryüzünde büyük miktarlarda su kütleleri buharlaşıp atmosfere karışıyor ve sıcaklık-basınç farkından dolayı şiddetli rüzgarlar…
Küresel ısınmaya atmosferde artan sera gazlarının neden olduğu düşünülmektedir. Karbondioksit, karbonmonoksit, su buharı, metan gibi bazı gazların Güneş’ten gelen radyasyonun bir yandan dış uzaya yansımasını bir yandan da bu radyasyondaki ısıyı soğutarak yerkürenin fazlaca ısınmasına yol açtığı düşünülmektedir.

Arazi kullanımı değişikliği de küresel ısınmanın nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Yeryüzündeki ormanlık alanların azalması da bunların başında gelmektedir.

Küresel ısınma sonucu kutuplar ve yakın bölgelerinde buzlar eridikçe yerlerini karalar ve sular almaktadır. Kara ve suların kar ve buzlara oranla daha az yansıtıcı olması güneş ışını emilimini arttırmakta ve dolasıyla ısınmanın daha fazla artmasına yol açmaktadır.

Küresel ısınmada beşeri etkenler;

  • Fosil yakıtlar
  • Kömür kullanımı
  • Doğalgaz kullanımı
  • Petrol kullanımı
  • Elektrik tüketimi
  • Endüstriyel tarım ve hayvancılık
  • Ormansızlaşma
  • Ulaşım

Çevresel etkenler;

Volkanik patlamalar


Her birimiz yaşadığımız dünya için sorumluyuz kullanmadığımız ışıkları kapatmalı izlemediğimiz televizyon fişini prizden çekmeliyiz. Yakın mesafeler de ulaşım için yürüyüşü tercih etmeliyiz. Fazladan su tüketimine dur demeliyiz. Dünyayı güzelleştirmek için bir bütün olmalı tek bir kişinin yapmasını değil toplumsal olarak sorumluluklarımızın farkına varmalıyız.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.