EkzeN

Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün? Bekçi sınavı konuları

10.06.2022
336
Bekçilik sınavı ne zaman, hangi gün? Bekçi sınavı konuları

13 Mayısta başvuruların sona erdiği bekçilik sınavının ne zaman olacağı merak ediliyor. 3250 erkek adayın alınacağı bekçilik sınavında sorular hangi konulardan çıkacak?

Bekçilik Sınavı Hangi Şehirlerde Olacak?

Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezleri bekçilik yazılı sınavının yapılacağı merkezler olarak açıklandı.

BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

2022 yılı 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleşecek.

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLACAK?

Adaylar bekçilik sınavı giriş belgelerini 8 Temmuz 2022 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr adresinden ve TC kimlik numaraları ile e devlet üzerinden de giriş belgelerine ulaşabileceklerdir.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI SORULARI VE KONULARI

Sınava girecek olan adaylara 100 soru sorulacak. Sınav 120 dakika sürecek. Sınava girecek olanlara sorulacak soruların konu ağırlıkları ise şöyle;

Türkçe Ortaöğretim Düzeyi 20

Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi 15

Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15

Hayat Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15

Matematik Ortaöğretim Düzeyi 15

Genel Kültür Ortaöğretim Düzeyi 20

İNSAN HAKLARI NOTLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvuru yapacak adaylarda hangi şartlar aranır?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak

kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve

öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş

olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir

fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm

bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan

konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak

ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale

bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında

herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari

yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından

çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve

mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.