EkzeN

Postmodernizm Nedir

20.07.2022
289
Postmodernizm Nedir

Postmodernizm; Edebiyat, sanat, felsefe, mimari, sinema, kültür ve edebiyat eleştirisine uygulanan genel ve geniş bir terimdir.

Modernizm nedir?

İdealizm ve aklı temel alır ve herkes için her şeyi açıklayacak bilimsel, felsefi ve dini bir gerçeğin olduğuna inanır.

Yani modernizmde evrensel kesinlikler veya doğrular vardır.

Buna karşılık postmodernizm neyi savunur?

Postmodernizm ise şüphe üzerinde kuruludur. Tüm gruplar, kültürler, gelenekler veya ırklar için geçerli olduğunu iddia eden açıklamalara oldukça şüpheci yaklaşır.

Postmodern anlayışta yorum her şeydir. Gerçeklik, yalnızca dünyanın bizim için bireysel olarak ne anlama geldiğine dair yorumlarımız aracılığıyla ortaya çıkar.

Büyük ölçüde, gerçekliği açıklamaya yönelik bilimsel veya nesnel çabaların varsayılan kesinliğine bir tepkidir.

Postmodernizm sanata ne gibi yenilikler getirdi?

Doğası gereği anti-otoriter olan postmodernizm, sanatın ne olması gerektiğine dair tek bir tarzın veya tanımın otoritesini tanımayı reddeder.

Yüksek kültür ile kitle ya da popüler kültür, sanat ile gündelik yaşam arasındaki ayrımı yıktı.

Net bir stile ya da üsluba bağlı kalmadı. Üslup ile kuralları da çiğnedi, yeni ve özgürlükçüydü. Eski stilleri de kullandı ancak genellikle bunları ironik bir şekilde yorumladı.

Postmodernistler genellikle komik, gülünç, alaycı ve sınırları zorlayan bir üslup benimsedi.

Bu kavram etkisini yalnızca 1970’lerde göstermedi. Yakın zaman için de örnekler verilebilir elbette. Örneğin; Quentin Tarantino- Ucuz Roman, Lady Gaga-Born This Way ya da Piazza d’Italia Binası…