EkzeN

Milletvekili Danışmanı Nasıl Olunur? Milletvekili Danışman Maaşları Ne Kadar? Danışmanların Görevleri Nelerdir?

13.06.2022
359
Milletvekili Danışmanı Nasıl Olunur? Milletvekili Danışman Maaşları Ne Kadar? Danışmanların Görevleri Nelerdir?

1- Bir milletvekilinin kaç danışman olabilir ? Bunlara ne kadar ücret ödenmektedir?

Bir milletvekilinin kendisine yasama faaliyetlerinde yardımcı olması için üç kişi çalıştırma hakkı vardır. Bunlar; Danışman , ikinci Danışman ve yardımcı personeldir. Bu kişiler için kadro şartı aranılmaz.

Bunlara yapılacak ücret ise;

Danışmanlara 83.500 *0,179797 = Brüt 15.013 TL

İkinci danışmana 73.000 *0,179797 = Brüt 13.125 TL

Yardımcı personele 63.000 * 0,179797 = Brüt 11.327 TL

Maaşlara yapılacak aylık ücret ödemeleri, hak edildikçe her ayın on beşinci günü yapılmaktadır. Bu kapsamda çalıştırılan tüm personele sözleşme ücreti haricinde mali ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.

2- Milletvekili personeli hangi mevzuata göre görevlendirilir?

6253 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesine göre görevlendirilir. Bu personelin çalıştırılma usul ve esasları ile mali ve sosyal hakları TBMM Başkanlık Divanı’nca yapılır.

3- Milletvekili danışanı olabilmek için hangi şartları taşımak gerekir?

  • Danışan en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmalı ve herhangi bir vekilin ikinci derece dahil olmak üzere ikinci dereceye kadar akrabalığı bulunmaması gerekir.
  • İkinci danışanın en az lise mezunu ve kamu kuruluşları tüzel kişiliğe haiz kurumlarda çalışan personel olması.
  • İlave yardımcı personel en az ilk okul mezunu olmalıdır. Herhangi bir vekilin ikinci derece dahil olmak üzere ikinci dereceye kadar akrabalığı bulunmaması gerekir.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde aranılan genel şartları taşıyor olması,
  • Her ne sebeple olursa olsun gelir getirici bir faaliyette bulunmaması,
  • Milletvekilin yazılı talebi ile görevlendirilmelerinin yapılması.

4- Emekli aylığı alan bir kişi milletvekili personeli olabilir mi?

5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasına istinaden emeklilik aylığının kesilmesi şartıyla açıktan sözleşmeli personel statüsünde milletvekili danışmanı veya milletvekili (ilave) yardımcı personeli olarak görevlendirilmelerinde engel yoktur.

5- Bu personellerin göreve başlatılmasında sınav şartı var mıdır?

Belirtilen şartlar dışında herhangi bir sınav uygulaması yoktur. Bu zamana kadar da Danışanların alımlarında sınav şartı getirilmesi konusunda bir telifte bulunmamıştır.

6- Bunların görevleri ne zaman sona erer ve kadroya geçme hakları var mıdır?

Danışman, ikinci danışman ve ilave personelin sözleşme veya görevlendirmeleri milletvekilinin ilgili yasama dönemi içinde milletvekilliği statüsünü kaybettiği tarihte veya tüm sayılanlar açısından milletvekili genel seçimlerinden sonra yapılan ilk seçimle TBMM Başkanının seçildiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmadan sona erer. Bu kişilerin kadroya geçme hakları yoktur.

Milletvekili Danışmanı Ne İş Yapar?

Milletvekillerinin görevleriyle ilgili yapması gereken işleri için, araştırma, bilgi toplama, analiz yapma, raporlama faaliyeti yürütme ve daha bir sürü faaliyeti için personel alma hakkı vardır. Danışmanlar bu görevlerini getirir. Milletvekillerinin yoğun çalışma temposunda yardımcı olurlar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.