EkzeN

Devre mülk Nedir, Nasıl Kullanılır?

07.07.2022
362
Devre mülk Nedir, Nasıl Kullanılır?

Devre Mülk , bir binanın konut olarak kullanılmaya uygun daireleri yılın belirli zamanlarında farklı kişilere sunulabilmektedir. Ortak mülkiyet hakları sunan bu tür gayrimenkullere devre mülk denir. Yaz veya termal tatil köylerinde sıklıkla tercih edilen bir konaklama çeşididir.

Devre Mülk Nasıl Kullanılır?

Devremülkler yılın belirli bir zamanında kullanılmak üzere kiralanabilir veya satın alınabilir. Yılın belirli bir döneminde kullanmak üzere satın alan kişiler, haklarını kullanabilir veya tanıdıklarına devredebilir. Devre mülkü kullanmayacakları zaman kiralama hakkına sahiptirler. Devre mülk sahibinin ölümü halinde kullanım hakkı mirasçıya geçer. Kiralık ve satılık devre mülklere en kolay yoldan ulaşmak için Sahibinden.com vb. yerleri ziyaret edebilirsiniz.

Devre Mülk Nasıl Satın Alınır?

Devre mülkü satın almak için diğer gayrimenkul türlerinde olduğu gibi tapuda işlem yapmak gerekmektedir. Öncelikle devre mülkü satan kişi ile alıcı arasında devre mülk sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşmede konutun hangi tarihler arasında kullanılabileceği, devre mülk sahibinin hangi giderleri ödemekle yükümlü olduğu, ortak kullanım alanları üzerindeki hak ve sorumluluklar ile demirbaş eşyanın korunması gibi maddeler yer alır.

Devre mülk sözleşmesi, tapu kütüğünün beyanlar hanesine eklenir ve devre mülk tapusu alınır. Devre mülk tapusu almak için gereken belgeler ise şunlardır:

  • T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı veya pasaport
  • Tapu masraflarının yatırıldığını gösterir belge

Alıcı taraf, devre mülkün satın alındığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Gayrimenkulü satan kişi, devre mülk bedelini ve borcu gösteren tüm belgeleri cayma hakkını kullanan kişiye vermekle yükümlüdür. Devre mülk cayma hakkının kullanılabilmesi için satıcıya noter aracılığıyla bildirimde bulunulması gerekir.

Devre Mülk Kiralama Süresi Nedir?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 59. maddesine göre devre mülk, en az 15 gün süreyle kullanılabilir. İlgili kanunun 64. maddesinde, belirli bir süre için devre mülk kiralayan veya satın alan kişilerin devre mülk sözleşmesinde belirtilen süre sonunda evi boşaltmaları gerektiği belirtilmektedir.