EkzeN

Bölge İdare Mahkemesi Kararları Kaç Günde Sonuçlanır ?

02.07.2022
1.205
Bölge İdare Mahkemesi Kararları Kaç Günde Sonuçlanır ?

Bölge İdare Mahkemesi, vergi ve idare mahkemesi kararlarına karşı yapılan temyiz başvurularını inceleyen ve karara bağlayan asıl derece mahkemesidir. Pek çok görevi olan Bölge İdare mahkemelerinin diğer adı istinaf mahkemeleridir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararı Kaç Günde Verilir?

Bölge İdare Mahkemesinin temel görevi, temyizi incelemektir. Ayrıca 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer özel kanunlarla belirlenen birçok farklı görevi vardır. Bölge İdare Mahkemesinde açılan idari davaların süresi ve ne zaman açıklanacağı 2577 sayılı Kanunla 6 ay olarak belirlenmiştir.

Karar Kaç Günde Sonuçlanır?

Bölge İdare Mahkemesi’ndeki dosyalar, oluştukları sıraya göre ve gelişme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır. Kanunda altı ay kuralı olmasına rağmen uygulamada bu süreler artabilir. Bunun nedeni, ilgili kanun maddesinin bir bütün olarak incelenmesi ve 6 aylık sürenin aslında hâkimin karar verme süresi olmasıdır. Ülkemizde Bölge İdare Mahkemesi’nin karar verme süresi genellikle 1 yıl içinde sonuçlanmaktadır.

375 KHK Ne Zaman Bitiyor? 375 sayılı KHK 35 madde uzatıldı mı?

375 Sayılı KHK 35. Madde İdari Soruşturma Süreci