ekzen.net

375 KHK Ne Zaman Bitiyor? 375 sayılı KHK 35 madde uzatıldı mı?

30.06.2022
1.945

375 sayılı KHK nedir?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler Ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu İle Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları Ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı Ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir.

375 Sayılı KHK 35. Madde İdari Soruşturma Süreci

375 sayılı KHK ne zaman yayınlandı?

375 sayılı KHK 31/07/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 375 sayılı KHK 35.madde terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olan kimselerin bir daha kamu hizmetine kabul edilmeyecek şekilde ilişiğinin kesilmesini düzenleyen maddedir. Bu 375 sayılı KHK 31/07/2022 tarihinde sona erer. Devlet memurluğundan çıkarma kararını çalıştığı bakanlığın en üst konumundaki kişi olan bakan devlet memurluğundan çıkarma kararını onaylamaya yetkilidir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararları Kaç Günde Sonuçlanır ?

375 sayılı KHK kamu görevinden çıkarma nedir ?