EkzeN

Pedagojik formasyon kalktı mı? Danıştay kararı nedir?

21.06.2022
402
Pedagojik formasyon kalktı mı?  Danıştay  kararı nedir?

Pedagojik formasyon haberleri öğretmen olmak isteyen fakülte mezunları tarafından merakla takip edilmektedir. Esas süreci devam eden Pedagojik Formasyon uygulamasına ilişkin Danıştay kararının ardından durum netlik kazandı. Danıştay’ın kararı nedir?

PEDAGOJİK FORMASYON KALKTI MI? DANIŞTAY KARARI…

Yüksek Öğretim Kurulunca 27/09/2021 tarihinde yayımlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar doğrultusunda YÖK’ün üniversitelerde verdiği Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Eğitimine ilişkin Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin, 2021 Ekim ayında Danıştay Dairesinde yapmış olduğu yürütmeyi durdurma ve formasyon iptaline dair başvuruda Danıştay ara kararında yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Buna göre halen süren eğitim ve sonraki uygulamaların söz konusu yürütmeyi durdurma kararının hukuki etkisine binaen yasal dayanağı ortadan kalkmıştır.

Açıklamada “Üniversite senatolarının belirleyeceği kriterler, üniversitelerin fiziki alt yapısı, öğretim üyesi yeterliliği, eğitimin niteliği, illerde Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların fiziki kapasitesi ve öğretmenlerin branşlara göre dağılımı gibi hususların da göz önünde bulundurularak başlatılması mümkün olabilecektir” denildi.

Kaynak : A Haber