EkzeN

Kıyamet Alametleri Nelerdir? Büyük Ve Küçük Gerçekleşen Kıyamet Alametleri Nedir?

26.07.2022
335
Kıyamet Alametleri Nelerdir? Büyük Ve Küçük Gerçekleşen Kıyamet Alametleri Nedir?

Kıyamet gününün gerçekleşeceğine dair Kur’anı- Kerim’de bir çok ayet vardır. Kıyametin ansızın gerçekleşeceği, yemek yiyenlerin yemeklerini yiyemeden kıyametin kopacağına dair hadis kaynaklarında bilgiler yer almaktadır. Şimdiye kadar gerçekleşmiş kıyamet alametleri vardır.

KÜÇÜK VE BÜYÜK KIYAMET ALAMETLERİ NEDİR?

Kıyamet alametleri önem sırasına göre büyük ve küçük olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Küçük kıyamet alametlerinde kötülüklerin yayılmasına dair olaylar yer almıştır. Kıyametin büyük alametlerinde ise kıyamet kopmadan kısa bir süre önce meydana gelecek olaylar yer bulmuştur.

KIYAMET ALAMETLERİ

 1. Cehaletin yaygınlaşması ve ilmin ortadan kalkması
 2. İçkilerin yaygın hale gelmesi
 3. Zinanın alenî hale gelmesi,
 4. Köle kadının efendisini doğurması,
 5. Çoban kimselerin zengin olarak bina yapmakta yarışması,
 6. Servetin giderek çoğalması ve zekat verebilecek kimsenin bulunmaması,
 7. Aynı dava için uğraşan iki büyük topluluğun birbirleriyle çatışması
 8. Fitne kişilerin fazlalaşması ve adam öldürme olaylarının çoğalması,
 9. Kadın nüfusunun elli erkeğe bir kadın düşecek şekilde çoğalması,
 10. Müslümanların kıldan ayakkabı giyen, küçük gözlü ve geniş yüzlü insan gruplarıyla savaşması,
 11. İnsanların hayatlarından bıkarak ölülere gıpta etmesi,
 12. Allah’ın elçisi olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı deccâlin türemesi,
 13. Yeryüzünde Allah veya lâ ilâhe illallah diyen bir kimsenin kalmaması,
 14. Gece ile gündüzün eşit hale gelmesi,
 15. Ye’cûc ve Me’cûc Seddi’nin açılması,
 16. (Suriye’de bulunan) Busrâ’daki develerin boyunlarını aydınlatacak bir ateşin Hicaz bölgesinden çıkması,
 17. Depremlerin fazlalaşması,
 18. Güneşin batıdan doğması, dâbbetü’l-arzın zuhur etmesi, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında kara parçalarının batması