EkzeN

Cübbeli Ahmet Hoca Kimdir? Ahmet Mahmut Ünlü kimdir?

18.07.2022
327
Cübbeli Ahmet Hoca Kimdir? Ahmet Mahmut Ünlü kimdir?

27 Şubat 1965 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Mahmut Ünlü , halk arasından Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinir. Türk vaiz, hafız ve yazardır. İstanbul Fatih’te bulunan İsmailağa Cemaati’nin önde gelenlerindendir.

İslam’a dair yeni yorumlara ve reformist görüşlere karşıdır. İslam dinini Ehl-i Sünnet anlayışına göre yaşamanın gerekli olduğunu savunur. Özellikle İstanbul dışındaki yerlerde verdiği vaazları dikkat çekmektedir.

1999 yılında Gölcük depreminden sonra yaptığı bazı açıklamalardan dolayı 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sonraki yıllarda hakkında çeşitli suçlamalarla davalar açıldı ve hepsinden beraat etti.

Giresun Göreleli varlıklı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde doğdu. Baba adı Yusuf, anne adı Rabia’dır. Ataları Buhara şehrinden göç etmişlerdir.

12 yaşında Yavuz Selim ve Kasımpaşa Camii gibi büyük camilerde verdiği vaazları kalabalıklar tarafından izlenmeye başlandı. Aynı yaşta Rize’nin Pazar ilçesi Tütüncüler Köyü Resul Bölükbaşı’ndan 12 yaşında Yavuz Selim ve Kasımpaşa Camii gibi büyük camilerde verdiği vaazları kalabalıklar tarafından izlenmeye başlandı. Aynı yaşta Rize’nin Pazar ilçesi Tütüncüler Köyü Resul Bölükbaşı’ndan nahiv, ilm-i kelam, meânî, tefsir, hadis ve fıkıh dallarında uzun yıllar alacak kitapların eğitimini 20 ayda tamamladı. , 1980 yılında on binlerce kişinin katılımıyla örgütlendi. Törende icazet-i ilmiyesini aldı.allarında uzun yıllar alacak kitapların eğitimini 20 ayda tamamladı. , 1980 yılında on binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen törende icazet-i ilmiyesini aldı.

1983 yılında 17 yaşında ilk kez hacca giden Mahmut Ünlü, ileri şeker hastalığı nedeniyle askerlikten muaf tutuldu. İstanbul’a döndükten sonra Kefevi Camii İmamı Mustafa Kılıç’tan altı ayda hafızlığını tamamladı. On yılda İsmailağa Camii’nde kurduğu kurs çevrelerinde birçok ismi yetiştirerek hizmetlerine devam eden Ünlü, Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenlediği sohbetlerde yüzbinlerce kişiye vaazlarını ulaştırdı. 1990 yılında merkezi Fatih’te bulunan Fatih Hak ve Hizmet Vakfı’nı kurdu.

1997 yılına kadar ailesinin kazancıyla geçimini sağlayan Ahmet Mahmut Ünlü, babasının işinin bozulması ve 1997 yılında iflas etmesi sonucu çok zor günler geçirdi. 1997’den sonra ise kendi yazdığı broşürlerin geliriyle geçimini sağladı. 1999 Gölcük Depremi ile ilgili yaptığı konuşmanın ardından din, mezhep ve inanç farklılıklarını göz önünde bulundurarak halkı birbirine düşman etmeye alenen kışkırtmaktan ve kamu için tehlikeli olabilecek şekilde iki yıl yedi ay üç gün hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul’un Beykoz ilçesinde 20 dönüm arazi üzerine inşa edilen külliyenin inşası için Fatih Hak ve Hizmet Vakfı’na önderlik etti. Kompleks, hazine arazisi üzerinde kaçak yapılaşması nedeniyle müsadere edilerek Hazine’ye devredildi.

Kendisi Lâlegül dergisinde dualar ve yazılar yazmakta olup ayrıca her perşembe akşamı Lâlegül TV’de ve Lâlegül FM’de sohbet programı yapmakta, gündemle ilgili konuları Ehl-i Sünnet dairesi çerçevesinde değerlendirmektedir.

Ahmet Mahmut Ünlü’nün iki eşi ve sekiz çocuğu vardır.

Cübbeli Ahmet Hoca Eserleri

Dualarım
Selâm Risâlesi
Fıtrat-ı Tağyîr Risâlesi
Kur’ân-ı Mecîd Risalesi
Kur’ân-ı Hakîm Risâlesi
Nüzûl-i Mesih Risâlesi
İ’tikâd Risâlesi
Tasavvuf Risâlesi
Abdest Risâlesi
Tarîkat-i Aliyye’de Rabıta-i Celiyye
Şecere-i Nebeviyye Risâlesi
Peygamber Efendimizi Hangi Dualarla Rüyada Görürüz
Oruç Risâlesi
Dürr-u Meknün Kâsîdesi
Receb-i Şerîf Risâlesi
Şa-bânı Şerîf Risâlesi
Kurban Risâlesi
Dürr-u Meknün Kâsîdesi’nin Şerhi
Ramazan-ı Şerîf Risâlesi
Ezân-ı Muhammedi Risâlesi
Dinin Direği Müminin M’iracı Namaz
Namaz İlmihâli
Ta’dîl-i Erkân Risâlesi
Salevât-ı Şerîfe
Bedir Ehli İle Tevessül Ve İstiğâseler
“Yahudi ve Hristıyanlar Cennete Girecek” Diyenler Cennet’e Giremez
Cemâaatle Namaz
Ellidört Farz Şerhi
Salevât-ı Kübrâ
Kurtarıcı İstiğfarlar
Meva’ız-i Kudsiyye
Her Uzuv İçin Şifâ Âyetleri
Çörek Otu Mûcizesi Ve Şifâ Duâları
Ahlâk-ı Nebî
Salavât-ı Muzâ’afât
Sefer Duâları
Her Derdi İyileştiren Bir Dua
Hazret-i Mehdî Muhakkak Gelecek
Mevlid-i Şerîf Kıraati
İstiğfâr Risâlesi
Hac Ve Umre Duaları
Hayrettin Karaman’a Reddiyeler
Hacc Ve Umre Ahkâmı
Safer Ayında Okunacak Dualar
Evliliğin Fazîletleri
Peygamber Efendimiz’in Mevlid Kıssası Ve Mucez Hayatı
Evlenilmesi Haram Olanlar
Namaz Kılmayanların Başlarına Gelecek Belâlar
Korunmuş Sır
Nişan Ve Nikâh Ahkâmı
27 Makbul Duâ
Şifâ-i Şerîf
Noel Kutlama Tehlikesi
Hadislere Îman
Zinâya Yaklaşmayın
Peygamber Sevgisinin Âlâmetleri
3 Vasiyetim
Erba’în-i İdrîsiyye
Faizli Muameleler
Çok Fazîletli Salât-ü Selâmlar
Beşâiru’l Hayrat
Fazîletli Kırk Salevât-ı Şerîfe
Kadın Halleri Risâlesi
Îmân-İslâm İlmihâli
El-İhtiyâtât
Düğümleri Çözecek Kıymeli Salevât
“Duâlarım” Kitabında Geçen Duâlar ve Zikirler
İçki, Uyuşturucu ve Kurmarın İki Cihanda Yol Açacağı Felâketler
Kur’ân-ı Kerîm’deki Tüm Duâlar 1
Salât-ı Tefrîciyye ve Salât-ı Münciye (Tüncînâ)
İbni Ebî Cemre Hazretleri’nin Hayâtı, Eserleri ve Müjdeci Rüyâları
Behcetü’n-Nüfûs
Medrese-i Yûsufiyye’den Mektuplar
Kırk Hadîs Şerif
Âdetli Hanımlar İçin Koruyucu Duâlar
Müsebbe’ât-ı Aşere
Yâsîn Cüzü
Nebevî Vasiyetler
Neseb-i Şerîf
Mefze’u’l-Halâik ve Menbe’u’l-Hakâik
Ezkâr ve De’avât Külliyâtı ve Duâ İlmihâli (1. Cilt)
Muhiblerin Habîb’e Salevâtı (Salevâtü’l-muhibbîn ‘alâ Habîbi Rabbi’l-‘âlemîn)
Kız Çocuklarına İyi Bakmanın Faziletleri
Kur’ân-ı Kerîm’de Geçen Otuz Yedi Tehlîlât
Mürîdin, Şeyhin ve Sohbetin Edepleri ve Dîn Kardeşleri Hakkında Hüsn-ü Zan
Evlâd-ı Rasûl Hazarâtı
Ezkâr ve De’avât Külliyâtı ve Duâ İlmihâli (2. Cilt)
Emrâz-ı Sâriye Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları (1. Cilt)
Emrâz-ı Sâriye Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları (2. Cilt)
Kadir Gecesi’ni İhyâ Sevâbı Kazandıran Ameller
Sahîhu’l-Buhârî
Necâtü’l-Vâlideyn Risâlesi
“İki Âyet-i Kerîme”nin Sırları
Âişe (Radıyallâhu Te’âlâ Anhâ) Vâlidemiz’in Evlilik Yaşı

KAYNAK : VİKİPEDİ