EkzeN

AŞURE GÜNÜNDE YAPILACAK FAZİLETLİ İBADETLER

08.08.2022
312
AŞURE GÜNÜNDE YAPILACAK FAZİLETLİ İBADETLER
  • Gusül abdesti almak,
  • Oruç tutmak,
  • İftar vermek,
  • Sadaka vermek ve ikramlarda bulunmak,
  • Evinize 10 çeşit erzak almak,
  • En az 10 kişiye selam vermek,

Aşure Günü 10 Çeşit Erzak Almak Hakkında Hadis-i Şerifler

“Kim Aşûre günü (nafaka hususunda) ailesine geniş davranırsa Allah Teâlâ da bütün sene boyunca onun rızkına bolluk ihsân eyler.”

(Taberânî, Evsat, IX, Kebîr, X, 77; Beyhakî, Şuab, III, 366)

Câbir –radıyallâhu anh– bu rivâyetle alâkalı olarak;

“–Biz bunu denedik ve öyle (büyük bir bereket) bulduk.” buyuruyor.

Yine İbn-i Uyeyne de:

“–Biz bunu elli sene, altmış sene tecrübe ettik.” (Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, VI, 306)


Aşure Günü Tutulan Oruç Hakkında Hadis-i Şerifler

“Aşûre orucunu tutun; ancak bir gün ön­ce veya bir gün sonra da tutmak sûretiyle yahudîlere mu­hâlefet edin!” buyruldu. (Ahmed, I, 241; Bezzâr, no. 1052; Heysemî, III, 188)