EkzeN

Adli Para Cezası Nereye Ödenir?

14.06.2022
427
Adli Para Cezası Nereye Ödenir?

Adli Para Cezası Nereye Ödenir? Yapılan yargılama sonucunda ceza mahkemelerince yargılanan kişiye Adli Para Cezası verilebilmektedir.

Adli para cezaları, idari para cezaları ile karıştırılmamalıdır. Emniyet , SGK, belediye gibi idari kurumların verdiği cezalar idari para cezalarıdır.

Adli para cezaları verilen süre içerisinde ödenmezse süreç hapis cezasına kadar gidebilir. Halk arasında mahkeme para cezası olarak da anılmaktadır.

Adli Para Cezası Nasıl Ve Nereye Yatırılır?

Mahkemenin yargılananın maddi durumuna bakarak hükmettiği adli para cezasını ödemenize karar verebilir. Adli para cezasının peşin veya taksitle ödenmesine yönelik mahkeme karar verir. Verilen ceza ancak kesinleşirse hüküm olarak bir ifade eder. Yani eğer mahkemenin vermiş olduğu karar temyiz edilirse adli para cezasının tahsili en üst mahkemenin onama kararından sonra mümkün olur. Karar temyiz edilmemişse temyiz sürecinden sonra kesinleşir ve ceza tahsil edilmesi gerekir.

Temyiz sürecinin ardından kesinleşen karardan sonra , hükmü veren mahkeme , hükmedilen adli para cezasının tahsil edilmesi için aynı adliye içinde ki İnfaz savcılığına yazı yazar. İnfaz savcılığı , kendisine mahkeme tarafından gönderilen yazının içeriğine göre , ilgilisine “Adli Para Cezası Ödeme Emri ” gönderir.

İnfaz Savcılığının gönderdiği ödeme emrinin tarafınıza tebliğinden itibaren kesinleşen adli para cezasını 30 gün içinde ödemeniz gereklidir .Hükmedilen cezayı ödeyebilmek için Cumhuriyet Savcılığı İnfaz Bürosu’na başvurup , sizinle ilgili Vergi Dairesi’ni hitaben yazılmış olan yazıyı almalısınız. Eğer ödemeyi yaptıysanız ödemeye dair dekontu alıp İnfaz Bürosuna teslim etmelisiniz. Kendiniz ya da avukatınız aracılığıyla oluşabilecek bir yanlışlığa sebebiyet vermemek için dosyanızı kontrol etmelisiniz.

Önemli Notlar

1- 5275 SK’nun (5351 sk değişik) 106/4 maddeleri gereğince çocuklar (18 yaşından) küçükler hakkında hükmedilen Adli Para Cezası ile hapisten çevrilen Adli Para Cezalarının ödenmemesi halinde bu cezalar hapse çevrilmez.106/11 maddesi gereğince mahallin en büyük mal memurluğunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usülü kanunu gereğince Adli Para Cezası tahsil edilir.

2- 5275 SK’nun 106/7 maddesi gereğince Adli Para Cezası yerine çekilen hapis süresi 3 yılı geçemez.

3- 5275 SK’nun 106/7 md. 2. Madde birden fazla hükümle Adli Para Cezasına mahkumiyet halinde bu süre 5 yılı geçemez.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.