EkzeN

375 KHK ile ihraç olan Memur ne yapmalı ? Dilekçe nereye nasıl yazılmalı ?

01.08.2022
301
375 KHK ile ihraç olan Memur ne yapmalı ? Dilekçe nereye nasıl yazılmalı ?

Kamu görevinden çıkarma işlemler 375 sayılı KHK ‘ya göre yapılmaktadır. Özellikle polis, asker veya memurların bir daha kamu görevinde çalışamayacak şekilde kamu görevinin ilişiğinin kurumdan kesilmesidir.

7145 sayılı kanunun 26. maddesi 375 sayılı KHK’ nın geçici 35. maddesine eklenmiştir. 375 sayılı kaya kanın geçici 35 maddesine göre, terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı oldukları değerlendirilen memurlar çalıştıkları kurumun bağlı bulunduğu bakan onayı ile kamu görevinden çıkarılmaktadırlar.

Böyle bir durumla karşılaşan memurun ihraç tebliği kendisine yapıldıktan sonra en geç 60 gün içerisinde bulunduğu ilin yani en son görev yaptığı ilin idari mahkemesine başvurması gerekir. Örnek verecek olursak Kayseri’den ihraç olan memur Kayseri’den, Sinop dan ihraç olan Sinop’tan, Şırnak’tan ihraç olan memur Şırnak’tan başvuru yapmalıdır.

Son zamanlarda bir çok aktif görevde olan veya açığa alınmış emniyet personeline savunma zarfı gönderildi . Savunma zarfı içerisinde bulunan soruların cevaplandırılarak kendilerini savunmaları istendi. Yaptıkları savunmaları sonucunda ihraç olanlar veya dosyası kapananlar oldu.

İhraç olan personel öncelikle idari mahkemesine başvurması ile yeni bir sürece adım attı.

İrtibat , İltisak kavramları nedir ?

Savunma zarfı akabinde ihraç edilen personelin ihraç gerekçesi irtibat ve iltisakî oldu peki nedir bu irtibat , iltisak kavramları?

Mahkeme kararlarında ve yapılan savunmalarda iltisak ; yani yapışıkmış gibi birlikte hareket etme gönüllü şekilde tabi olma aynı yöne bakma olaylara aynı bakış açısıyla değerlendirme eylemlerini bir grubun, örgütün ya da yapının işaretleri, talimatları, yönlendirmelerine göre göre geliştirme ve bunu yaparken dünyevi ya da uhrevi faydalar olma halidir.

Mahkeme kararlarında ve kurum savunmaların da belirtildiği şekliyle irtibat ; yani bir çıkar ilişkisi nedeniyle gönüllü veya gönülsüz kendi davranışlarını bireysel iletişim yoluyla ya da yazılı veya görsel basın sosyal medya paylaşımları üzerinden gelen mesajları dikkate alarak belirleme hali olarak belirtilmiştir.

EGM ihraç savunmasının özeti

Çalıştığı kurumdan ihraç olan personel irtibatlı ve iltisaklı kabul edilmiş ve buna istinaden ihraç edilmiş, peki EGM’nin mahkemeye karşı yaptığı savunmada tam olarak ne üzerinde duruluyor?

İhraç olan ve mahkeme süreci devam eden veya sonuçlanmış bir çok kişiden gelen net bilgi şu yönde oldu. EGM altı sayfalık bir matbu savunma sunuyor ve ekleri gizlilik derecesi yüksek olduğu için ihraç olan personele çoğu zaman gösterilmiyor. UYAP üzerinden gönderilmiyor ve bu gizli olan ekler mahkemeler tarafından gösteriliyor veya hiç gösterilmiyor.

EGM’nin yapmış olduğu altı sayfalık savunmada ise milli güvenlik kurulu tarafından 26 Şubat 2014 ile 26 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılan toplantılardaki değerlendirmelere atıfta bulunuyor. İrtibat ve iltisak kavramlarına atıfta bulunuyor , noterlikten ,arabuluculuktan, bilirkişilikten örnekler vererek bahsediyor .

Devamında 375 sayılı KHK madde 35 ile kurumun elinde bulunan yetkilerinden bahsediyor sonrasında örgütün 1960’lı yıllardan günümüze kadar devam eden geçmişinden söz ediyor, en sonda yani altı sayfalık savunmanın son iki paragrafında polisler hakkındaki savunmaları belirtiyor işte bu kısımda şöyle:

FETÖ’ nün EGM içinden örgütlendiğinin , EGM’nin adli, idari ve istihbari kolluk görevi yaptığını ve aynı zamanda güç kullanma yetkisine sahip bir devlet kurumu olduğundan bahisle Polis Akademisi ,Polis Okullarından mezun olan bazı polislerin toplum üzerinde etki yaratacak hale getiren soruşturmalarda , bu operasyonları planlayan ve yöneten kişiler olduklarını , bu hususlardan dolayı silahlı görev yapan ,zor kullanma yetkisi olan kolluk personelinin ihracının hukuka uygun olduğu belirtilmektedir.