ekzen.net

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. ve 46. Maddeleri neyi ifade eder?

15.06.2022
267

İdari yargıda idare mahkemesini kaybeden kişiye karşı istinaf savunmasına kurumun yazdığı dilekçede yer alan maddelerdir.

Madde 45 İSTİNAF MADDELERİDİR.

Madde 46 TEMYİZ MADDELERİDİR.

MADDE DETAYLARI İÇİN BAKINIZ.